31 januari

Wethouder Vugs ontvangt lesmap Voel je goed! uit handen van eerste deelnemers

Vandaag is in de gemeente Zoetermeer de aanpak Voel je goed! officieel van start gegaan. Tijdens de feestelijke aftrap ontving Isabelle Vugs persoonlijk de lesmap van de bijbehorende cursus. Voel je goed! is een unieke samenwerking tussen Goudenhart, Piëzo en Taal voor het Leven om volwassenen te ondersteunen gezonder te leven.

Actie vereist

In de gemeente Zoetermeer kampt ruim de helft van de volwassenen (53%) met overgewicht. In de provincie Zuid-Holland is bijna een op de zeven inwoners in de leeftijd tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd (15%). Voor volwassenen met overgewicht die moeite hebben met taal, kan werken aan een gezonder gewicht extra lastig zijn. Zij hebben behoefte aan informatie en adviezen in eenvoudig Nederlands.

Isabelle Vugs, wethouder Onderwijs en Zorg: “Stel u wilt afvallen, maar u kunt de etiketten van voedingsmiddelen of informatie over goede voeding niet lezen. U schaamt zich hiervoor en vraagt geen hulp. Het afvallen mislukt en de klachten worden erger. Dit overkomt veel laaggeletterden met overgewicht. En de gemeente Zoetermeer doet hier nu iets aan. Tijdens de taalcursus Voel je goed! van de Stichting Lezen & Schrijven en Piëzo leren laaggeletterden namelijk lezen, schrijven én alles over gezond eten en bewegen. De cursus is gratis. Maar voor de diëtist moet soms een eigen risico worden betaald. Dit deel betaalt de gemeente Zoetermeer dan voor de cursist. Dat vind ik nu een mooi voorbeeld van maatwerk. Ik ben trots dat de gemeente dit mogelijk maakt.”

Hoe het werkt

Voel je goed! wordt aangeboden in Zoetermeer en wordt zo veel als mogelijk gegeven in de buurt waar de deelnemers wonen en/of geworven zijn. De diverse centra van Piëzo zijn hiervoor uitermate geschikt.
Deelnemers krijgen gedurende een half jaar adviezen en lessen. Diëtisten van Goudenhart geven in deze periode ongeveer vijf keer individuele eet- en beweegadviezen in eenvoudig Nederlands. Getrainde vrijwilligers van Piëzo begeleiden kleine groepen deelnemers bij het beter begrijpen en toepassen van algemene informatie over gezonder eten en meer bewegen. In 20 wekelijkse lessen. De gemeente Zoetermeer vergoedt de eventuele eigen bijdrage voor begeleiding door de diëtist van deelnemers binnen Voel je goed!

Deelnemer Sharifa Obihi over Voel je goed!: “Rust roest. Maar wij niet, want wij bewegen! Via Voel je goed! heb ik ook heel veel geleerd over gezond eten, wat het is en hoe je dat doet.” Deelnemer Fatima Habibi zegt: “Ik heb een druk leven, maar ga graag elke week naar Voel je goed!. Dan heb ik echt even tijd voor mijzelf om samen gezonder te leren leven.”

Mensen met interesse in Voel je goed! kunnen terecht bij de lokale projectleider van Voel je goed!: Natalia Sadinska, via natalia@stichtingpiezo.nl.

Experimentele aanpak

Voel je goed! is een experimentele aanpak, die de eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger combineert. Deze lessen zijn toegepast op gezonder eten, meer bewegen en taal. Met als doel een gezonder leven. Een extern bureau onderzoekt het effect van Voel je goed!