01 februari

Werkconferentie laaggeletterdheid gemeente Beesel

Onder bezielende leiding van dagvoorzitter Frans Pollux werd op 31 januari de werkconferentie over laaggeletterdheid in de gemeente Beesel gehouden. Een groep van 60 betrokken inwoners en vertegenwoordigers van diverse organisaties in de gemeente hebben de middag bijgewoond. Denk hierbij aan het onderwijsveld, gezondheidszorg, ambtenaren, PSW, veiligheidsregio en vrijwilligers van diverse organisaties, zoals de bibliotheek en Synthese.

De middag werd geopend door wethouder Bram Jacobs die vanuit volle overtuiging werk wil maken van laaggeletterdheid. Zoals hij zelf vertelt: “Als kind heb je een natuurlijk talig netwerk van opvoeders en onderwijs om je te helpen bij het leren van taal. Als volwassene heb je dat minder natuurlijk. Er liggen kansen in de gemeenschap om dit te bieden, zoals wij het in Beesel doen: gewoon samen.”

Ervaringsdeskundigen vertellen

Maar wat is laaggeletterdheid nu eigenlijk? Om daar een beter beeld bij te krijgen werden twee Taalambassadeurs, Theo van Kessel en Yasagul Celik, geïnterviewd. Zij zijn  ervaringsdeskundigen die laaggeletterd zijn geweest en zich hebben laten bijscholen in hun vaardigheden. Het verhaal van Theo heeft veel indruk gemaakt. Door zijn scheiding heeft hij gemerkt dat hij weinig kon volgen van alles wat er speelde. Ook dat zijn toenmalige vrouw hem heeft achtergelaten met een pot schulden. Of het voorbeeld bij het postkantoor waar hij een formulier moest invullen voor het te versturen pakketje. Het schrijven gaat intussen wel aardig, maar zijn leestempo blijft achter. Is dit erg? Nee, gewoon meer rust en tijd pakken.

Herkennen en bespreekbaar maken

Uiteraard werd er ook ingezoomd op de feiten, hoe kun je laaggeletterdheid herkennen, het bespreekbaar maken en hoe ziet goed taalaanbod uit. Want wist u bijvoorbeeld dat we in Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden tellen en daarmee in Beesel ca. 1.000 mensen? Dat minder lees- en schrijfvaardigheden samenhangt met thema’s als participatie, armoede, schulden, opvoeding en gezondheid?
De aanwezigen kropen in de huid van een laaggeletterde door middel van een korte test, dachten dat 60% van een tekst begrijpend te kunnen lezen voldoende is en herkenden toch verschillende smoezen van laaggeletterden. Tevens kregen ze een indruk van de verschillende lesmaterialen, leesboeken en wat het taalaanbod is voor de laaggeletterden in de regio.

En nu verder

Als grote afsluiting van de middag werd de contactpersoon voorgesteld waar men terecht kan met vragen, verbindingen kan leggen en werk maken van. Vanuit welzijnswerk Synthese is dit Debbie Schmets: d.schmets@synthese.nl.
Deze middag was een kick-off om groepen bewust te maken van laaggeletterdheid en betrokken organisaties en vertegenwoordigers met elkaar in contact te brengen. Nu gaan we in Beesel aan de slag met de vertaalslag richting scholing van professionals, training van vrijwilligers en het verder ontwikkelen van het aanbod van non-formele volwasseneducatie. In Beesel doen we het immers gewoon samen!