10 maart

Verkiezingsprogramma CU/SGP in eenvoudige taal

ChristenUnie-SGP Noordoostpolder heeft een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal opgesteld. Dit programma is bedoeld voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. ChristenUnie-SGP Noordoostpolder vindt dat iedereen volop moet kunnen meedoen in de samenleving.

Fractievoorzitter Anjo Simonse: ”Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Het is dus ook belangrijk om een verkiezingsprogramma te hebben dat voor iedereen leesbaar is. Daarom komen we nu met een programma in eenvoudige taal. De punten die hierin terugkomen zijn herkenbaar. Iedereen kan lezen waar wij voor staan”.

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen van zestien jaar en ouder die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, zo geeft Stichting Lezen en schrijven aan. Van hen heeft in ieder geval 1,9 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die moeite hebben met taal. Veel zinnen in verkiezingsprogramma’s zijn lang en moeilijk leesbaar. Mensen met een verstandelijke beperking vinden de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen moeilijk leesbaar. Het is belangrijk dat ook deze groepen mensen mee kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen en dus over de nodige informatie beschikken.

Politiek Panel G-kracht

Om zeker te weten dat het programma echt leesbaar is, heeft ChristenUnie-SGP Noordoostpolder het voorgelegd aan Politiek Panel G-kracht van stichting ABRI. Dit panel bestaat uit 10 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Op deze manier heeft de partij de doelgroep erbij betrokken. De reactie was erg positief.

Op 6 maart 2018 waren Anjo Simonse en Gerda Knijnenberg-Alblas van ChristenUnie-SGP aanwezig bij de bijeenkomst “Meedoen aan verkiezingen”, die georganiseerd werd door Triade. Hier hebben zij het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal aan de bezoekers meegegeven en erover gesproken. Ook hebben zij flyers meegenomen in eenvoudige taal. Hierin staat kort beschreven welke punten de partij belangrijk vindt. Op deze manier hoopt de partij iedereen tegemoet te komen. Zowel het programma als de flyer werden positief ontvangen. “Heel belangrijk voor de politiek is om de verbinding te zoeken met de burgers. Natuurlijk volstaan een programma en een flyer niet. Gewoon het gesprek voeren en aanwezig zijn, zorgen pas echt voor verbinding. De materialen in eenvoudige taal zijn ondersteunend hierin”, aldus Gerda Knijnenberg-Alblas.