10 maart

Tips van Taalambassadeurs voor politici

De campagnes in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart bereiken langzaam hun hoogtepunt. Politici en partijen zijn veelvuldig in het nieuws om hun boodschap te verkondigen. Maar begrijpt iedereen die boodschap wel? Maar al te vaak gebruiken politici moeilijke woorden of vaktaal om hun plannen uit te leggen. Mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven haken daardoor af. Laaggeletterden voelen zich door moeilijk taalgebruik minder betrokken bij de politiek en verkiezingen. Maar de verkiezingen zijn voor iedereen! Daarom hebben wij een aantal taalambassadeurs van Stichting Lezen & Schrijven gevraagd om advies te geven aan de (kandidaat) Raadsleden die meedoen aan de verkiezingen. Hoe bereiken we iedereen? Onze ambassadeurs kwamen tot de volgende tips:

  • Praat in korte zinnen en gebruik eenvoudige woorden
  • Praat langzaam en articuleer goed
  • Gebruik geen afkortingen of ambtelijke taal
  • Benadruk het belang van gebruikelijke taal voor alle ambtenaren, niet alleen de politici
  • Gebruik plaatjes of filmpjes om de (gesproken) teksten duidelijker te maken
  • Zoek laaggeletterden op en ga met ze in gesprek, of nodig een taalambassadeur uit bij een bijeenkomst, ze hebben nog veel meer tips!

Factsheet Eenvoudige taal

Zoekt u als politicus naar nog meer handvatten om laaggeletterden te bereiken? Kijk dan ook eens naar de factsheet eenvoudige taal.