09 maart

Samenwerking regio Nijmegen om laaggeletterdheid te verminderen

Op donderdag 8 maart ondertekende wethouder Sjef van Elk het convenant van het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen. Het Bondgenootschap bestaat uit gemeenten en bedrijven uit de regio Rijk van Nijmegen. Samen gaan zij de komende jaren aan de slag om laaggeletterdheid in de regio te verminderen en te voorkomen.

Wethouder Sjef van Elk: “Het is belangrijk om laaggeletterdheid regionaal op te pakken. Het doel van deze samenwerking is het neerzetten van een effectieve en structurele aanpak van laaggeletterdheid. Hoe meer partijen er mee doen hoe groter het draagvlak. Ik vind het mooi om te zien dat ook bedrijven mee doen. Dat vergroot het draagvlak. Naast deze regionale samenwerking maken we samen met de gemeente Wijchen lokaal beleid om laaggeletterdheid te verminderen en te voorkomen.”

Laaggeletterdheid in de gemeente Druten

In de gemeente Druten is 11-13% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat betekent dat zij moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of het werken met de computer. Dit heeft invloed op hun hele leven. Het is voor deze groep bijvoorbeeld moeilijker om een studie af te ronden en om een baan te vinden. Hierdoor hebben zij een grotere kans op armoede. Daarnaast hebben laaggeletterden vaak een kleine sociale kring omdat ze zich schamen of te maken hebben met onbegrip in hun omgeving. De gemeente Druten vindt het belangrijk om deze groep inwoners te helpen en doet daarom mee in het regionale samenwerkingsverband.

Laaggeletterdheid verminderen en voorkomen

De gemeente Druten gaat de komende jaren op verschillende manieren met laaggeletterdheid aan de slag. De gemeente wil laaggeletterdheid verminderen onder volwassenen door hen bijvoorbeeld actief te benaderen en te begeleiden naar een taal- en schrijfcursus. Om laaggeletterdheid te voorkomen is het belangrijk om het taalplezier van kinderen te vergroten. Dit doet de gemeente samen met de Bibliotheek Rivierenland. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek en de BoekStartcoach informeert en adviseert ouders van jonge kinderen over het belang van voorlezen en taal.

Communicatie van de gemeente

Van Elk: “Ook in de eigen communicatie besteedt de gemeente Druten meer aandacht aan laaggeletterdheid. De medewerkers van de gemeente volgden bijvoorbeeld een training om eenvoudiger en begrijpelijker te schrijven. Een van de acties waar de gemeente de komende tijd mee aan de slag gaat is het eenvoudiger maken van formulieren.”