07 maart

PvdA en TROTS Breda winnen ‘heldere taal-prijzen’

Yvonne de Heer-Seveke van TROTS Breda en Miriam Haagh van de PvdA wonnen gisteren een oorkonde voor het gebruik van heldere taal. De PvdA schreef een ‘heerlijk helder partijprogramma’ en Yvonne de Heer-Seveke debatteerde het begrijpelijkst. De informatieavond in makkelijke taal werd georganiseerd om Bredanaren de kans te geven zich goed te informeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Yvonne de Heer-Seveke: “Ik ben trots, het is echt een bekroning op mijn werk. Ik probeer altijd eenvoudige woorden te gebruiken zodat iedereen me begrijpt. Dat is niet altijd makkelijk maar wel erg belangrijk!”

Miriam Haagh: “In ons programma is veel aandacht voor taalonderwijs en het aanpakken van laaggeletterdheid. We hebben in ons programma geen moeilijke woorden gebruikt omdat we willen dat iedereen politieke programma’s zelf kritisch kan lezen. Super dat we hiervoor in de prijzen zijn gevallen en hopelijk inspireert het anderen om ook simpel en helder te schrijven. Meedoen met taal is zo belangrijk.”

Duidelijk debatteren

Tijdens de bijeenkomst in de bibliotheek van Breda kregen inwoners informatie over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad en hoe kun je stemmen? Ook gingen vertegenwoordigers van alle politieke partijen met elkaar en het publiek in debat over o.a. veilige fietspaden en mantelzorg. Het publiek liet het merken als een opmerking niet duidelijk was, dan klonk er een bel. De politicus moest dan in heldere taal proberen te zeggen wat hij of zij bedoelde.

Heldere verkiezingsprogramma’s

De verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen zijn gelezen door taalambassadeurs van Stichting ABC. Taalambassadeurs zijn mensen die ooit veel moeite hadden met lezen en schrijven. Zij hebben gelet op korte zinnen, opsommingen en niet teveel moeilijke woorden. De schrijvers van het verkiezingsprogramma van de PvdA deden dit het beste.

Informatie voor laagtaalvaardige mensen

De informatieavond werd georganiseerd door de gemeente Breda, Nieuwe Veste, Cubiss Brabant en Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met Prodemos. In Breda hebben bijna 20.000 mensen veel moeite met lezen en schrijven. De informatieavond was in heldere taal, om ervoor te zorgen dat ook zij op 21 maart een goede keuze kunnen maken.

Taal leren?

Wil je graag beter leren lezen, schrijven, rekenen of computeren? Kom dan naar het Taalhuis in de bibliotheek in Breda.