15 januari

Gemeente Turfbrug geschikt voor laaggeletterden

VNG Realisatie (voorheen het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) ondersteunt gemeenten bij hun informatievoorziening en dienstverlening. Het Kenniscentrum Dienstverlening werkt samen met gemeenten aan klantgedreven dienstverlening en vindt het belangrijk dat ook laaggeletterden de dienstverlening van gemeenten begrijpen. Daarom heeft het kenniscentrum voorbeeldteksten geschreven voor de fictieve gemeente Turfbrug. VNG Realisatie stelde in co-creatie met Stichting Lezen & Schrijven en gemeenten 55 teksten van de gemeente Turfbrug ter beschikking als voorbeeld voor andere gemeenten. Deze teksten zijn te begrijpen voor iedereen, ook voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Gemeente Turfbrug

Projectmanager Kenniscentrum Dienstverlening Leonie Brouwer van VNG Realisatie legt uit dat het kenniscentrum gemeenten niet alleen inzicht geeft in klantgedreven dienstverlening, maar gemeenten ook praktisch ondersteunt bij de klantkant en organisatiekant van de dienstverlening. Dit alles doen zij vanuit de gedachte dat dienstverlening ingericht moet zijn op basis van behoeften van mensen in plaats van systemen. Zij bieden gemeenten praktische instrumenten, vernieuwende inzichten, actiegerichte leermodules en heldere producten. Een van die leermodules ging over het inrichten van een gebruikersgerichte website en de relatie met laaggeletterdheid.

Leonie Brouwer: “Vanuit de leermodule ontstond de vraag naar voorbeelden van (web)teksten die ook voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te begrijpen zijn. Vanuit die vraag hebben wij samen met gemeenten de 55 voorbeeldteksten ontwikkeld voor toptaken. Denk hierbij aan teksten over het aanvragen van paspoorten, informatie over afval of over trouwen. De teksten zijn steekproefsgewijs beoordeeld door Taalambassadeurs via Stichting Lezen & Schrijven.” Gemeenten kunnen alle teksten vinden op de website toptaken.turfbrug.nl.

Nieuwe inzichten

Graddie Jansen-van Leeuwen was een van de Taalambassadeurs die regelmatig haar ogen over gemeentelijke teksten liet glijden. Als ervaringsdeskundige op het gebied van laaggeletterdheid had zij opmerkingen en tips over de teksten van de gemeente Turfbrug. Leonie Brouwer: “Het was mooi hoe anders Graddie naar de teksten keek. Veel mensen hadden echt een moment waarop ze dachten: he, wacht eens even!. Een hoop gemeenten zijn momenteel bezig met het aanpassen van hun webteksten. Velen geven aan blij te zijn met de voorbeeldteksten van de gemeente Turfbrug. Het scheelt ze veel tijd. Gemeenten kunnen de teksten van Turfbrug als voorbeeld/uitgangspunt gebruiken.”

Toekomst

Het Kenniscentrum Dienstverlening gaat de komende tijd kijken of er behoefte is aan uitbreiding van de voorbeeldteksten. Inmiddels zijn ook een aantal zogenaamde niet-toptaken toegevoegd aan de website. Leonie Brouwer: “Het was een erg fijne samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. Het product, de voorbeeldteksten, laat dit mooi zien.”