19 april

College informeert gemeenteraad Zaanstad over integrale aanpak laaggeletterdheid

De gemeenteraad van Zaanstad heeft in november 2017 het college gevraagd inzicht te geven in de stand van zaken rond het taalonderwijs voor volwassenen. In Noord-Holland is het de eerste keer dat een gemeenteraad expliciet aangeeft te willen weten hoe het met alle aspecten van taalonderwijs voor volwassenen zit. Een mooie stap richting bestuurlijk draagvlak voor een integrale aanpak van laaggeletterdheid!

Huidige aanbod

Op dit moment worden in de Zaanstreek diplomagerichte taallessen aan inwoners op diverse niveaus gegeven, zowel aan mensen met Nederlands als eerste taal als voor mensen met Nederlands als tweede taal. Het non-formele taalaanbod (uitgevoerd met inzet van vrijwilligers) wordt op dit moment vooral georganiseerd door het DigiTaalhuis voor de Zaanstreek dat gevestigd is in de Bieb voor de Zaanstreek. Hier wordt vanuit de zogenaamde Bieb Academy een mooi (digi)taalaanbod georganiseerd met de inzet van vrijwilligers zoals taalcafé’s en leesclubs, maar ook cursussen voor digitale vaardigheden. Voor deze aanpak met de inzet van vrijwilligers wordt nauw samengewerkt met Stichting Lezen & Schrijven en de stichting levert lesmaterialen en trainingen.

De toekomst van (digi)taal in de Zaanstreek

Om er in de komende tijd nog meer voor te zorgen dat het aanbod aansluit bij de vraag en waar nodig wordt uitgebreid, is recentelijk een overleggroep gestart met een bestuurlijke afvaardiging uit de bibliotheek, het voortgezet onderwijs, de kinderopvang, de GGD en de gemeente. Allen hebben de ambitie uitgesproken om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid samen op te trekken om Zaanstad naar een hoger plan te tillen op het gebied van laaggeletterdheid.

Klik hier om de raadsbrief te lezen waarin bovenstaande uitgebreid wordt toegelicht