18 januari

ChristenUnie Middelburg schrijft verkiezingsprogramma ‘in gewone taal’

Op woensdag 21 maart zijn er in heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen en mogen alle Nederlanders vanaf 18 jaar stemmen. Verkiezingsprogramma’s bevatten vaak ingewikkelde zinnen en moeilijke woorden. Dit is niet voor iedereen makkelijk om te lezen.  Daarom heeft de ChristenUnie in Middelburg als eerste politieke partij in Zeeland voor de gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingsprogramma ‘in gewone taal’ geschreven.

Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan?

Een groepje partijleden van de ChristenUnie heeft de ‘normale’ versie van het verkiezingsprogramma geschreven. Lijststrekker Willemien Treurniet heeft dit vertaald in gewone taal. De verschillen tussen de twee programma’s zijn groot: de versie in gewone taal heeft grotere letters en bevat meer foto’s. Ook is het een stuk dunner, omdat de zinnen korter zijn en sommige woorden makkelijker. Waarom was het voor de ChristenUnie belangrijk dat er naast het gewone verkiezingsprogramma ook een versie in gewone taal werd geschreven? “Wij zeggen als partij al jaren dat iedereen meetelt en moet kunnen meedoen aan de maatschappij. En nu zijn er in maart gemeenteraadsverkiezingen. Nou, als we dat echt zo belangrijk vinden, dan moeten we zelf aan de slag.” zegt Willemien Treurniet.

Verkiezingsprogramma aangeboden aan Taalhuis Walcheren

Het verkiezingsprogramma in gewone taal is op 18 januari door Willemien Treurniet aangeboden aan projectleider Resy van Loon van het Taalhuis Walcheren in Middelburg. Het Taalhuis helpt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ongeveer 11 procent van de bevolking op Walcheren is laaggeletterd.

Benieuwd naar het verkiezingsprogramma in gewone taal?

Beide versies van het verkiezingsprogramma zijn te vinden op de website van de ChristenUnie Middelburg.

Er komt ook nog een gesproken versie, zodat mensen die niet kunnen lezen of blind zijn het programma ook kunnen beluisteren. Download het verkiezingsprogramma in gewone taal hier. De Provinciale Zeeuwse Courant besteedde eerder ook aandacht aan de overhandiging. Lees hier het artikel op hun website.