28 februari

7 maart: Verkiezingsdebat in begrijpelijke taal (Hilversum)

Op woensdag 7 maart 2018 (van 17.30 tot 20.00 uur) organiseert Stichting Lezen & Schrijven i.s.m. het Nederlands Debat Instituut, de Savornin Lohman Mavo, de gemeente Hilversum, Wijdemeren en Regio Gooi en Vechtstreek een verkiezingsdebat in begrijpelijke taal. Raadsleden worden uitgedaagd om samen met vmbo-­scholieren te discussiëren in gewone taal. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Jongeren met taalachterstand

Stichting Lezen & Schrijven zet zich in voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Het percentage Nederlandse jongeren met een taalachterstand is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 11,5% in 2003 naar 17,9% in 2015. Dit blijkt uit recent onderzoek van de OESO. Deze ontwikkeling is zorgelijk, omdat jongeren met een taalachterstand een groot risico lopen om de laaggeletterden van de toekomst te worden.

Verkiezingen en laaggeletterden

Uit onderzoek weten we dat mensen, die moeite hebben met lezen en schrijven weinig vertrouwen hebben in de politiek en de samenleving. Ze gaan veel minder vaak stemmen, omdat ze de informatie rondom democratie en verkiezingen niet interessant vinden of niet goed begrijpen. Om deze groepen toch bij de verkiezingen te betrekken, geeft Stichting Lezen & Schrijven samen met ProDemos een verkiezingskrant in gewone taal uit en zijn er speciale lesbrieven ontwikkeld. Met een verkiezingsdebat willen we de afstand tussen burger en politiek verkleinen.

Programma

17:30 -­ inloop
17:45 -­ soep en broodjes (lopend buffet geopend)
18:15 -­ opening door Wethouder Eric van der Want
18:20 -­ eerste keer vier pitches van 1 minuut
18:30 -­ ronde 1 debat
18:45 -­ tweede keer vier pitches van 1 minuut
18:55 -­ ronde 2 debat
19:10 -­ afsluiting + uitleg volgende onderdeel
19:15 -­ rondetafelgesprekken (2 rondes, politici wisselen van plaats)
19:55 -­ einde

Locatie

Raadhuis Hilversum, Burgerzaal
Dudokpark 1
1217 JE Hilversum

Het Raadhuis is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is gelegenheid tot betaald parkeren rondom het Raadhuis.

Vragen/meer informatie

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben, neem dan gerust contact met
ons op. Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 7 maart!Plaats Raadhuis, Burgerzaal

Aanmelden

Aanmelden graag uiterlijk vrijdag 2 maart via Yannick@lezenenschrijven.nl.