College informeert gemeenteraad Zaanstad over integrale aanpak laaggeletterdheid
19 april

College informeert gemeenteraad Zaanstad over integrale aanpak laaggeletterdheid

De gemeenteraad van Zaanstad heeft in november 2017 het college gevraagd inzicht te geven in de stand van zaken rond het taalonderwijs voor volwassenen. In Noord-Holland is het de eerste keer dat een gemeenteraad expliciet aangeeft te willen weten hoe het met alle aspecten van taalonderwijs voor volwassenen zit. Een mooie stap richting bestuurlijk draagvlak voor een integrale aanpak van laaggeletterdheid!